רקע של נצנצים כחולים בצילום מקרוב
כללי

"דראג מאתגר לא רק את הדיכוטומיה המגדרית, אלא גם את הדיכוטומיה של אדם – חיה"

אקולוגיה קווירית בוחנת את הטבע, הביולוגיה והמיניות לאור התיאוריה הקווירית. היא משבשת את תפישות הטבע ההטרוסקסיסטיות, ומפרקת "דואליזמים" שונים שבני אדם יצרו כמו "טבעי ולא טבעי", "חי ולא חי" או "אנושי ולא אנושי", ודוחה את התפיסה האנתרופוצנטרית לפיה בני אדם הם ייחודיים וחשובים יותר ממי שאינו אנושי

מאמר באתר וודג׳